Ποσοστό πληρότητας χώρου

Βάσει κανονισμού, το ποσοστό πληρότητας του κινηματογράφου είναι 100%.

Μάσκα

Η χρήση της μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους είναι υποχρεωτική.